Over Parkinson-Inn

Waarom Parkinson-Inn?

Niemand begrijpt beter wat het is om Parkinson of Parkinsonisme te hebben dan een lotgenoot of diens mantelzorger.
Daarom biedt Parkinson-Inn een plaats voor mensen met de ziekte van Parkinson of Parkinsonisme en hun familie, mantelzorgers, zorgverleners en andere betrokkenen uit Helmond én omliggende gemeenten.
Hier kunnen zij in een veilige omgeving elkaar ontmoeten, ervaringen uitwisselen en elkaar tips geven hoe met bepaalde situaties om te gaan. Een “veilige” omgeving staat voorop, u hoeft uzelf niet te censureren en gedeelde ervaringen blijven “onder ons”.
Zelf de regie houden
Iedereen wilt liefst zo lang mogelijk zelf de regie houden over zijn of haar ziekte en het zorgproces, waardoor men zo lang en zo goed mogelijk kan blijven deelnemen aan het dagelijks leven. Kennis en inzicht over de ziekte en de consequenties daarvan zijn belangrijk om te begrijpen wat de zorgverlener bedoelt, zodat men weloverwogen mee kan beslissen over behandelingen en hulp. Wat en wie heeft men nodig gedurende het verloop van de ziekte en waar vindt men de juiste zorgverlener, allemaal vragen die naar boven komen. Door op bijeenkomsten naast lotgenoten ook af en toe sprekers vanuit het zorgveld uit te nodigen wil Parkinson-Inn zoveel mogelijk handvaten hiervoor aanreiken. Daarnaast plaatsen wij informatie en verwijzingen naar externe bronnen in het kenniscentrum op deze website.
Aandacht voor de mantelzorger
Van en aan de mantelzorger wordt erg veel gevraagd. Daarom vooral is het buurten met elkaar zo belangrijk. Dat de mantelzorger ervaart dat zijn/haar ervaringen herkend worden bij anderen. Gelijkgestemden schept verbondenheid en onder elkaar is het gemakkelijk van gedachten wisselen. De ziekte van Parkinson is relatief onbekend bij de gemeenschap. Vele patiënten voelen zich ongemakkelijk als de ziekteverschijnselen manifest worden in de openbaarheid. De onbekendheid van de ziekte leidt ertoe dat veel patiënten ervoor kiezen het huis niet meer uit te gaan, dat trekt een grote wissel op de mantelzorger. Tips van anderen en inzicht in het zorgveld kunnen daarbij ondersteunend zijn en helpen zo lang en zo goed mogelijk te blijven deelnemer aan het dagelijks leven.

Bekendheid van de ziekte

Bijeenkomsten
Parkinson-Inn organiseert bijeenkomsten waarbij telkens een of twee thema’s gekozen worden en indien relevant c.q. mogelijk wordt een specialist uitgenodigd om een korte inleiding te verzorgen.
Het programma wordt opgesteld op basis van actuele thema’s en wensen van deelnemers aan de bijeenkomsten. Voor meer informatie zie de agenda.
De bijeenkomsten vinden in principe elke 3e vrijdag van de maand plaats (m.u.v. juni, juli en augustus) van 1400-1600 uur.  De locatie is, afhankelijk van het programma, in Helmond of nabije omgeving.
U kunt geheel vrijblijvend een kijkje komen nemen. Mocht u vervolgens interesse hebben om vaker te komen, kunt u lid worden.
Voor 10 euro p.p. per kalenderjaar bent u lid van onze vereniging en heeft u daarna vrije toegang (koffie, thee en water zijn gratis). Tevens ontvangt u als lid onze informatieve nieuwsbrief.

Verenigingszaken

Parkinson-Inn is een autonome vereniging. De organisatie is in handen van vrijwilligers, waar mensen met de ziekte van Parkinson samenwerken met mantelzorgers en vrienden.
De vereniging is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer: 58361731 en beschikt over statuten en een huishoudelijk reglement.
Per 15 maart 2024 bestaat het bestuur uit:

Helmy Bakermans (Voorzitter)
Ton van der Heijden (administratie)
Theo van de Kerkhof (bestuurslid)

Sponsoring en donaties

Om ook in de toekomst de bijeenkomsten van Parkinson-Inn Helmond mogelijk te maken zijn inkomsten van belang.
Wanneer u Parkinson-Inn Helmond financieel wilt steunen dan kan dit op verschillende manieren:
  • door een donatie op onze bankrekening;
  • door sponsoring. Een sponsorbijdrage kan bestaan uit een geldbedrag, maar kan ook in de vorm van goederen of diensten. Sponsoren krijgen (indien gewenst) een vermelding met naam en logo op onze website, in een beeldpresentatie tijdens de bijeenkomsten en/of op onze folder en poster.