Welkom bij Parkinson-Inn Helmond

Het trefpunt voor mensen met de ziekte van Parkinson,
hun naasten en overig geïnteresseerden.

De ziekte van Parkinson is de snelst groeiende neurologische aandoening van dit moment. Het is een progressieve degeneratieve ziekte, dat wil zeggen dat het een chronische ziekte is die steeds ernstiger wordt. De klachten worden niet minder en zullen in de loop der jaren alleen maar toenemen. Soms kunnen de verschijnselen en klachten jarenlang stabiel blijven om daarna weer te verergeren.
Parkinson uit zich vaak in de vorm van een bewegingsstoornis, waarbij zenuwcellen in jd hersenen in snel tempo afsterven. Daardoor krijgt men veel verschillende klachten, zoals beven, stijve spieren, evenwichtsproblemen en te weinig of traag bewegen.
In 2020 telde Nederland 63.500 mensen met Parkinson. Bij ongeveer 30% van hen uitte de ziekte zich al voor de leeftijd van 65 jaar.