Op 20 oktober 2023 gaf mevrouw Annelien Duits, klinisch neuropsycholoog en universitair hoofddocent Maastricht en Radboudumc een uiteenzetting over Wat doet Parkinson met de psyche en wat kan de psyche doen met Parkinson?

De ziekte van Parkinson is niet alleen een bewegingsstoornis, maar heeft ook invloed op het denken, voelen en het gedrag. Dit heeft weer gevolgen voor het dagelijks leven met gezin, werk, sociale relaties en vrijetijdsbesteding. Hoewel er behandelingen voorhanden zijn kunnen we helaas niet alles oplossen. Het komt er dan op neer er samen met de naasten mee te leren leven. Dit is een uitdaging en zelfmanagementprogramma’s bieden kansen om hier effectief mee om te gaan. In de bijeenkomst was aandacht voor de gevolgen van de ziekte voor de psyche, maar ook hoe je met dezelfde psyche de eigen regie kunt nemen en zo meer grip op het leven kunt krijgen. Dat geldt zowel voor degene met Parkinson als voor de Partner/Mantelzorger. Wat kun je doen om niet de ziekte maar het leven leidend te laten zijn.

Je kunt de presentatie openen door hier te klikken.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *