Ton v.d. Heijden is benoemd tot bestuurslid van Parkinon Inn Helmond  e.o.

Hij gaat de financiën beheren van de vereniging. Een bijkomend gevolg is dat Simone Rensen niet
langer twee portefeuilles hoeft te bestieren. Het secretariaat en andere taken die ze al heeft, blijven overigens wel in haar handen.

Ton is achtenzestig jaar en woont met Tineke in Mierlo. In zijn woonplaats was hij bij de plaatselijke woningbouwvereniging administrateur /financieel adviseur aan het bestuur. Ook was hij voorzitter en penningmeester van de Mierlose voetbalvereniging Mifano. Nu nog is hij coördinator van de schaakclub Geldrop-Mierlo.

Het bestuur heet Ton van harte welkom en spreekt de wens uit dat Ton zich snel thuis voelt.

Het bestuur dankt de leden voor het vertrouwen dat gegeven is in het proces tot de totstandkoming van de benoeming.

Namens het bestuur,

Wim van Bokhoven

voorzitter

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *