Nieuwe penningmeester benoemd

Ton v.d. Heijden is benoemd tot bestuurslid van Parkinon Inn Helmond  e.o. Hij gaat de financiën beheren van de vereniging. Een bijkomend gevolg is dat Simone Rensen niet langer twee portefeuilles hoeft te bestieren. Het secretariaat en andere taken die ze al heeft, blijven overigens wel in haar handen. Ton is achtenzestig jaar en woont […]

Read More